Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

Οι ανασκαφικές έρευνες στη βραχοσκεπή Σεϊντί της Αλιάρτου και ο προϊστορικός πολιτισμός της Βοιωτίας το επίκεντρο μελέτης στο νέο βιβλίο του Πάρι Βαρβαρούση


Πάρις Βαρβαρούσης, 
Σεϊντί – Παλαιολιθική κατοίκηση στη Βοιωτία
εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2013, 166 σελ.
ISBN: 978-960-02-2784-0

Στο βιβλίο παρουσιάζονται οι ανασκαφικές έρευνες των Γερμανών αρχαιολόγων Rudolf Stampfuss και Elisabeth Schmid που πραγματοποιήθηκαν στα μέσα περίπου του περασμένου αιώνα στη βραχοσκεπή Σεϊντί της Αλιάρτου και βεβαίωσαν κατοίκηση από την Ανώτερη Παλαιολιθική.
Η αποκάλυψη αυτή αποδείχθηκε θεμελιώδους σημασίας, γιατί άλλαξε ουσιαστικά τον χάρτη της Ελλάδας που εμφανιζόταν μέχρι τότε χωρίς αποτύπωση παλαιολιθικών θέσεων. Το εγχείρημα Σεϊντί δεν ήταν, όμως, εύκολο να αναγνωριστεί, αφενός λόγω του ότι η πρώτη ανασκαφή πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της Κατοχής και αφετέρου εξαιτίας της δύναμης και του μεγαλείου του κλασικού ελληνισμού που περιόριζε το ενδιαφέρον της αρχαιολογικής κοινότητας για τόσο απομακρυσμένες χρονικά περιόδους. Νεότεροι ερευνητές υπογραμμίζουν, ωστόσο, την πρωτογενή γνώση που πρόσφεραν τα ευρήματα του Σεϊντί στην Προϊστορική Αρχαιολογία.
Παράλληλα γίνεται μια γενικότερη επισκόπηση του προϊστορικού πολιτισμού της Βοιωτίας κατά την Εποχή του Λίθου και παρουσιάζονται τα σημαντικότερα ευρήματα, τα οποία προσφέρουν και μια εικόνα για τον τρόπο ζωής και τις συνθήκες διαβίωσης των προϊστορικών κατοίκων.
Το βιβλίο προλογίζουν οι Βασίλειος Χ. Πετράκος (Γενικός Γραμματεύς της Αρχαιολογικής Εταιρείας και της Ακαδημίας Αθηνών), και Αλεξάνδρα Χαραμή (Προϊσταμένη Θ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βοιωτίας).
Ο Πάρις Βαρβαρούσης δίδαξε μαθήματα Διεθνών Σχέσεων στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Μονάχου. Τα τελευταία χρόνια επικεντρώθηκε σε θέματα ελληνικού πολιτισμού και δημοσίευσε μελέτες με έμφαση στο χώρο της προϊστορικής και κλασικής Βοιωτίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: