Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013

Η ενιαία τιμή στο βιβλίο προάγει τον πολιτισμό, την παιδεία, τη δημοκρατία. Η ανοιχτή επιστολή της Ένωσης Ελληνικού βιβλίου προς τα πολιτικά κόμματα και άλλους φορείς για την υπεράσπισή της


 
 
 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: