Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2013

Το Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) με ομόφωνη απόφαση, στη συνεδρίαση της 26ης Νοεμβρίου 2013, εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή του ως προς την κατάργηση ή τροποποίηση του Νόμου «Περί Ενιαίας Τιμής Βιβλίου». Θεωρεί ότι θα αποτελέσει την χαριστική βολή για το βιβλίο.


 
Αθήνα 29 Νοεμβρίου 2013

                                                                                               Αρ. Πρωτ.: 26318

Κύριο

Πάνο Παναγιωτόπουλο

Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

Κοινοποίηση:

-Κύριο Ιωάννη Στουρνάρα, Υπουργό Οικονομικών 

-Κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών             

-Κύριο Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, Υπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας             

-Κύριο Αθανάσιο Σκορδά, Υφυπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
                      
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Μετά τη δημοσιοποίηση της μελέτης του ΟΟΣΑ που αναφέρεται στην άρση των περιορισμών σχετικά με την τιμολόγηση και τον τρόπο προώθησης των προϊόντων στην αγορά, τη δήλωση του Υπουργού Ανάπτυξης κυρίου Χατζηδάκη ότι το Υπουργείο θα κάνει νομοθετική παρέμβαση για 329 προϊόντα και την αναφορά των Μ.Μ.Ε. για την πιθανή κατάργηση του νόμου 2557/1997 «Περί Ενιαίας Τιμής Βιβλίου», που αφορά μόνο τα βιβλία που εκδόθηκαν την τελευταία διετία, το Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) με ομόφωνη απόφαση, στη συνεδρίαση της 26ης Νοεμβρίου 2013, εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή του ως προς την κατάργηση ή τροποποίηση του Νόμου. Θεωρεί ότι θα αποτελέσει την χαριστική βολή για το βιβλίο καθώς και για αυτούς που το υπηρετούν, πνευματικούς δημιουργούς – εκδότες – βιβλιοπώλες κ.λπ.
 
Το βιβλίο, ως ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά αγαθά, δεν πρέπει να συμπιέζεται στο ασφυκτικό καθεστώς της αγοράς. 

Εξάλλου, από το 1997 που εφαρμόζεται ο Νόμος περί Ενιαίας Τιμής του Βιβλίου, οι τιμές στο βιβλίο μειώθηκαν ή τουλάχιστον έμειναν σταθερές.  

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Όπως γνωρίζετε, η ενιαία τιμή ισχύει σήμερα στις εξής χώρες της Ε.Ε.: Ισπανία, Ιταλία, Δανία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία και Λουξεμβούργο. Επίσης, με συμφωνία εκδοτών – βιβλιοπωλών και στη Νορβηγία, Ουγγαρία και Σλοβενία.     

Για όλους τους ανωτέρω λόγους παρακαλούμε για τις επί του προκειμένου εντολές σας.

Με τιμή, 

Νικόλαος Ζωρογιαννίδης

Πρόεδρος Δ.Σ. Εθνικού Κέντρου Βιβλίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: