Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019

«Εκπαίδευση ενηλίκων, από τη θεωρία στην πράξη»«Εκπαίδευση ενηλίκων, από τη θεωρία στην πράξη»
Εγχειρίδιο ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης & κατάρτισης
Ιωάννης Κ. Ηλίας
Σελ. 120
Τιμή: 10,00 €

Το βιβλίο «Εκπαίδευση ενηλίκων, από τη θεωρία στην πράξη» περιγράφει σύντομα, αλλά με σαφήνεια, το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, το πλαίσιο της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης και παρουσιάζει όλα τα στάδια σχεδιασμού ενός ολοκληρωμένου προγράμματος.
Σκοπός του είναι η εξοικείωση του αναγνώστη με την εκπαίδευση ενηλίκων, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Παράλληλα με τη θεωρία, παρουσιάζεται βήμα – βήμα η ανάπτυξη ενός προγράμματος κατάλληλου για εφαρμογή στις περισσότερες επιχειρήσεις και οργανισμούς.
Απευθύνεται σε όσους επιδιώκουν να έχουν μια πρώτη, περιεκτική, αλλά ταυτόχρονα ολοκληρωμένη επαφή με την εκπαίδευση ενηλίκων, σε εκπαιδευτές, όπως και σε αυτούς που ασχολούνται ή ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων τα οποία απευθύνονται σε ενήλικες.
Το παρόν εγχειρίδιο είναι προϊόν 20/ετούς και σοβαρής ενασχόλησης του συγγραφέα με τον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, στον οποίο θήτευσε ως Διευθυντής Κατάρτισης, Αξιολογητής και Εκπαιδευτής. Έχει μεταξύ των άλλων, σχεδιάσει περισσότερα από 3.000 εκπαιδευτικά και ολοκληρωμένα προγράμματα, έχει συντονίσει την υλοποίηση σχεδόν 700 εξ αυτών και έχει διδακτική εμπειρία πάνω από 3.300 ώρες σε πολλές δομές και σε όλες τις ομάδες (ευάλωτες και μη) ενήλικων εκπαιδευομένων.
Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ) Λιβαδειάς.