Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

Με πρωτοκολλημένη ανακοίνωση το ΔΣ του ΕΚΕΒΙ επισημαίνει γι άλλη μια φορά στον Υπουργό Πολιτισμού γιατί είναι αναγκαία η απρόσκοπτη και αυτοδύναμη λειτουργία του                                                                                           
                                                                                           Αθήνα 27 Ιανουαρίου 2014
                                                                                           ΔΜ/λθ/Αρ.Πρωτ.:26395           


Προς τον
Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
Κύριο Παναγιωτόπουλο

Κοινοποίηση: -Διεύθυνση Γραμμάτων
              -κ. Φ. Απέργη, Σύμβουλο Υπουργού

  
Κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια προηγουμένων εγγράφων μας και με πλήρη συναίσθηση των ευθυνών μας μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων μας, το Δ.Σ. του ΕΚΕΒΙ επιθυμεί για μία ακόμη φορά να επισημάνει τα παρακάτω:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

 (α) 11η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (8-11 Μαΐου 2014)

Για την ομαλή και έγκαιρη διεξαγωγή της 11ης διοργάνωσης της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, η οποία έχει ορισθεί για τις 8-11 Μαΐου 2014, κύριες προϋποθέσεις αποτελούν:
α) η βασική διοικητική δομή του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) ως Φορέα Υλοποίησης, η οποία θα λειτουργήσει υποστηρικτικά στις διάφορες ενέργειες υλοποίησης και διαχείρισης του έργου (μηχανισμός λήψης αποφάσεων από το Δ.Σ., νομική, οικονομική, λογιστική και γραμματειακή υποστήριξη).
β) Η στελέχωση της Ομάδας Έργου υλοποίησης του Προγράμματος από έμπειρους εργαζόμενους του ΕΚΕΒΙ, η οποία σύμφωνα με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό και προϋπολογισμό του, αποτελείται κατ’ ελάχιστον από τέσσερις ενεργές συμβάσεις έργου και τρεις αναθέσεις έργου με απόφαση του Προέδρου Δ.Σ. του ΕΚΕΒΙ. Επιπλέον έχουν εγκριθεί από τη Διαχειριστική Αρχή τρεις επιπλέον αναθέσεις τρίμηνης διάρκειας για εμπείρους εργαζόμενους του ΕΚΕΒΙ. Σ΄όλες τις επί δεκαετία οργανώσεις της Έκθεσης συμμετείχε όλο το προσωπικό του ΕΚΕΒΙ κατά τομείς δραστηριότητας.
γ) Τοποθέτηση από πλευράς Δ.Σ. υπεύθυνου ατόμου, ειδικών γνώσεων, με κύριο αντικείμενο την Έκθεση.

Σημειωτέον ότι, έως και σήμερα, έχει κλείσει επιτυχώς ο φάκελος για το έργο ΔΕΒΘ 2013, έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός της επόμενης διοργάνωσης με έγκριση Δ.Σ. του ΕΚΕΒΙ και έχει ολοκληρωθεί η προεργασία για την έναρξη διαδικασιών υλοποίησης του έργου (διενέργεια διαγωνισμών, προσκλήσεις συμμετεχόντων, δημοσιοποίηση του γεγονότος, οργάνωση πολιτιστικού προγράμματος κ.λπ.). Τα χρονικά περιθώρια για την έμπρακτη υλοποίηση είναι πολύ στενά και οποιαδήποτε καθυστέρηση θέτει σε κίνδυνο την ομαλή, έγκαιρη και υψηλού επιπέδου διεξαγωγή της Έκθεσης, μετάθεση της οποίας σ΄άλλη χρονική περίοδο δεν είναι δυνατή για το ίδιο το κύρος της Έκθεσης.

Κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι στην περισυνή 10η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (2013) έλαβαν μέρος 210 εκδότες και 18 ξένες χώρες με ιδιαίτερα περίπτερα και με την παραγωγή ποικίλων εκδηλώσεων (ομιλίες διακεκριμένων ξένων συγγραφέων, συναντήσεις ξένων συγγραφέων με Έλληνες συναδέλφους τους, Μεσογειακό Φεστιβάλ ποίησης κ.λπ.) Το σύνολο των εκδηλώσεων της ΔΕΒΘ ήταν 190. 

(β) Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας

Η εγκεκριμένη διάρκεια του Προγράμματος είναι 3ετής, από τον Μάιο του 2011 έως τον Ιούνιο του 2014. Μέχρι σήμερα, έχει υλοποιηθεί περίπου το 40% του Προγράμματος, ενώ από το σύνολο του προϋπολογισμού του Έργου (3.124.020) δεν έχει μέχρι σήμερα απορροφηθεί το ποσό των 2.112,020 ευρώ. Το Πρόγραμμα έχει μέχρι τούδε εκτελεστεί σε 650 σχολεία, με συμμετοχή 45.000 καθηγητών.

Παρά τα λειτουργικά προβλήματα του ΕΚΕΒΙ από τον Νοέμβριο 2012, τα οποία επηρέασαν την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, το Πρόγραμμα παραμένει σε λειτουργία, ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται στις όποιες οικονομικές και διοικητικές ανάγκες προκύπτουν καλύπτοντας, στο μέτρο του δυνατού, τις υποχρεώσεις του απέναντι στη Διαχειριστική Αρχή.
Ήδη από πλευράς ΕΚΕΒΙ έχει καταρτιστεί η ειδική Επιτροπή Φιλαναγνωσίας υπό την προεδρεία του Ομ. Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Μ. Μερακλή, με μέλη 2 πανεπιστημιακούς ασχολούμενους με το παιδικό βιβλίο, εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας (Σχολικό Σύμβουλο) και εκπρόσωπο των βιβλιοθηκονόμων. 

ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ 

Πρόκειται για το μοναδικό στην Ελλάδα δικτυακό κόμβο για το βιβλίο στον οποίο η καταγραφή των νέων εκδόσεων με πλήρη στοιχεία γίνεται εντός 24 ωρών από την κατάθεσή τους (Στην Εθνική Βιβλιοθήκη η καταγραφή γίνεται μετά από μήνες). Η προσφορά της Βιβλιονέτ έχει αναγνωριστεί από τον επιστημονικό κόσμο της χώρας.

ΥΣΤΑΤΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ  

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να συνεχιστεί η αυτοδύναμη λειτουργία του ΕΚΕΒΙ ώστε με καθολική συνεργασία όλων των παραγόντων του ΕΚΕΒΙ, των εκδοτών, των βιβλιοπωλών, των βιβλιοθηκονόμων να οργανωθεί την ύστατη στιγμή η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης του 2014 για την οποία και σεις ο ίδιος έχετε δεσμευθεί προς την τιμώμενη χώρα.
Να προλάβουμε ώστε να επαναρχίσει αμέσως το Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας στα σχολεία.

Να συνεχιστεί η κανονική λειτουργία της Βιβλιονέτ και να χορηγηθούν τα 30.000€ που από ετών οφείλει η Ελλάδα σε ξένους εκδοτικούς οίκους και μεταφραστές για τις μεταφράσεις έργων Ελλήνων Συγγραφέων (Πρόγραμμα Frasis).

Για τα παραπάνω είναι αναγκαία η συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του ΕΚΕΒΙ με την καταβολή προκαταβολής 250.000€ για την ομαλή μισθοδοσία του προσωπικού και λοιπά λειτουργικά έξοδα.

Με εντολή του Δ.Σ.,

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Νικόλαος Ζωρογιαννίδης

Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

Ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων Εθνικού Κέντρου Βιβλίου σχετικά με το ΕΚΕΒΙ και την προωθούμενη κατάργησή του


Σωματείο Εργαζομένων Εθνικού Κέντρου Βιβλίου

Σχετικά με το ΕΚΕΒΙ και την προωθούμενη κατάργησή του από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Γενικό σχόλιο
Το ΕΚΕΒΙ καταργείται χωρίς ποτέ και κανείς να έχει υποστηρίξει:

Ότι δεν χρειάζονται οι υπηρεσίες που παρέχει
Αντίθετα το συντριπτικό ποσοστό όσων ασχολούνται με τον χώρο του βιβλίου έχει αναγνωρίσει με κάθε αφορμή, και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα με τα προβλήματα που έχουν ανακύψει, πως το ΕΚΕΒΙ αποτελεί έναν πολύ σημαντικό φορέα που υποστηρίζει, αναδεικνύει και ενθαρρύνει την ελληνική βιβλιοπαραγωγή και την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας στη χώρα μας.
Ότι ως φορέας δεν ανταποκρίνονταν στις υποχρεώσεις του
Όπως και προηγουμένως, με την προσθήκη της γενικότερης συμπαράστασης που εκδηλώθηκε όταν για πρώτη φορά πέρυσι ο τότε υπουργός (κ. Τζαβάρας) ανακοίνωσε την πρόθεσή του να το κλείσει εξ αφορμής ενός ήσσονος σημασίας θέματος που, πάντως, δεν αφορούσε τη λειτουργία του ΕΚΕΒΙ.
Ότι οι εργαζόμενοί του δεν γνωρίζουν τη δουλειά τους
Απεναντίας, από όλους του επαγγελματίες του χώρου (εκδότες, βιβλιοπώλες, λέσχες ανάγνωσης κλπ) έχει αναγνωριστεί το επίπεδο επαγγελματικής επάρκειας και ανταπόκρισης.
Ότι είναι γεμάτο από δημοσίους υπαλλήλους που έχουν βολευτεί και «ζεσταίνουν τις καρέκλες τους»
Από τους περίπου τριάντα εργαζομένους οι 28 απασχολούνται για πολλά χρόνια με μπλοκάκι και μικρές, αλλεπάλληλες συμβάσεις έργου και οι δύο απασχολούνται με καθεστώς σύμβασης αορίστου χρόνου.
Ότι είναι ένας ακριβός και πολυτελής οργανισμός
Είναι εύκολο να διαπιστωθεί ότι κάθε άλλο παρά κάτι τέτοιο ισχύει. To EKEBI κοστίζει ελάχιστα στο δημόσιο. Μόλις το 2% των επιχορηγήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού σε ΝΠΙΔ ενώ έχει διαχειριστική επάρκεια και υλοποιεί δύο προγράμματα ΕΣΠΑ.

Άρα; Γιατί θέλουν να κλείσουν το ΕΚΕΒΙ; Μόνο για να συμπληρωθεί ο αριθμός των εργαζομένων που πρέπει να απολυθούν; Σε ποια λογική μπορεί να σταθεί κάτι τέτοιο;

Απόδειξη του επαγγελματισμού και της συνέπειας των εργαζομένων του ΕΚΕΒΙ είναι και το γεγονός ότι τον τελευταίο χρόνο, όντας ξεχασμένοι από το Υπουργείο και απλήρωτοι επί πέντε μήνες, συνεχίζουμε, στο μέτρο του δυνατού, να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στον χώρο του βιβλίου.

Οι απόψεις μας
Εμείς, ως εργαζόμενοι, θεωρούμε ακατανόητο να μην εισακούονται από την Κυβέρνηση οι δραματικές εκκλήσεις όχι οι δικές μας, αλλά του ΔΣ του ΕΚΕΒΙ που έχει τοποθετηθεί από την ίδια την Κυβέρνηση. Εκκλήσεις για τη σωτηρία του ΕΚΕΒΙ, για τον σημαντικό ρόλο που παίζει στον δύσκολο χώρο του βιβλίου. Εκκλήσεις, επίσης, για τους εργαζόμενους του ΕΚΕΒΙ, των οποίων την εξειδίκευση και τον επαγγελματισμό επικαλείται σε κάθε δημόσια παρέμβασή του (είτε προς την κοινωνία, είτε προς τον αρμόδιο Υπουργό).
Για τον λόγο αυτό θα θέλαμε να κληθεί στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής το ΔΣ του ΕΚΕΒΙ, για να περιγράψει την κατάσταση: το αντικείμενο, το εύρος των δράσεων, την αποδοχή του έργου του, την επάρκεια των εργαζομένων κλπ.

Το αντικείμενο του ΕΚΕΒΙ (βιβλίο) είναι (και πρέπει να παραμείνει) αυτοτελές και ανεξάρτητο από άλλες εκφάνσεις της πολιτιστικής παραγωγής στη χώρα μας.

Οι προτάσεις
Θέλουμε να παραμείνει σε λειτουργία το ΕΚΕΒΙ, προφανώς με την αναγκαία αναβάθμιση, περιορισμό των προβλημάτων κλπ, και γι’ αυτό συνεχίζουμε να προσπαθούμε.
Αν, παρ’ όλα αυτά, ψηφιστεί η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στο ΕΙΠ θεωρούμε εκ των ων ουκ άνευ τη μετακίνηση των εργαζομένων που γνωρίζουν το αντικείμενο και τον χώρο και που μπορούν να εγγυηθούν την πλέον αξιόπιστη συνέχιση του έργου του ΕΚΕΒΙ στις νέες συνθήκες.
Σωματείο Εργαζομένων Εθνικού Κέντρου ΒιβλίουΤρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Ο πολιτισμός και ο υπουργός τουΌταν ένας υπουργός Πολιτισμού προϊστάμενος του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, σε αλλεπάλληλα αιτήματα που επί μήνες και εναγωνίως αποστέλλονται για συνάντησή του με το ΔΣ  για να λάβει γνώση, «ότι παρά τις δυσκολίες και τα προσκόμματα, το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου συνεχίζει να επιτελεί το έργο του  αλλά η μη κάλυψη των πάγιων οικονομικών υποχρεώσεων του φορέα δυναμιτίζει την εύρυθμη λειτουργία του», κωφεύει.

Όταν ένας υπουργός Πολιτισμού κινητοποιείται όμως με αντανακλαστικά αυτοματοποιημένα, μόλις μαθαίνει για επικείμενη συνέντευξη τύπου προκειμένου να δημοσιοποιηθούν τα προβλήματα και αστραπιαίως προσκαλεί σε συνάντηση μέλη του ΔΣ, (12-12-2013) με μοναδική επιδίωξη να μπλοκάρει το έσχατο μέσον που επιχείρησε να χρησιμοποιήσει   το ΕΚΕΒΙ, αυτό της έκθεσης στον τύπο, των στοιχείων εκείνων που το οδηγούν σε μαρασμό.

Όταν ένας υπουργός Πολιτισμού στην ίδια συνάντηση ισχυρίζεται ότι ποτέ δεν έλαβε γνώση για τα αιτήματα τους και  χρησιμοποιεί  τη  νόσο  της γραφειοκρατίας  ως δικαιολογία, για την πλήρη απαξίωση, του φορέα που δημιουργήθηκε το 1994 από το Υπουργείο  Πολιτισμού και Αθλητισμού με σκοπό την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής για την προώθηση του βιβλίου.

Όταν ένας υπουργός Πολιτισμού σε πλήρη σύγχυση και με δεμένα χέρια; από τις επιλογές του προκατόχου του αλλά και των γενικότερων κυβερνητικών επιλογών, δηλώνει - ας τον πιστέψουμε !!! - ότι  δεν θα ήθελε να είναι αυτός που θα υπογράψει τη διάλυση του συγκεκριμένου φορέα.

Όταν ένας υπουργός Πολιτισμού  απρόσιτος και ακατάδεχτος εξοντώνει επί μήνες ψυχικά τους απλήρωτους υπαλλήλους που χάνονται μέσα στην αβεβαιότητα και την παγερή αδιαφορία του Υπουργείου.

Όταν ένας υπουργός Πολιτισμού, δίχως επί μήνες να έχει πράξει απολύτως τίποτα για την υπόθεση του βιβλίου ανακοινώνει με τυμπανοκρουσίες την τερατώδη απόφαση να συγχωνεύσει το ΕΚΕΒΙ ένα ζωντανό φορέα πολιτισμού με έμπειρο και “ετοιμοπόλεμο” προσωπικό, με ελάχιστα έξοδα προϋπολογισμού σε σχέση με το παραγόμενο έργο και τη διεθνή προβολή της Ελλάδας, με έναν άλλο οργανισμό που η ίδια πολιτική τους έχει προ πολλού στραγγαλίσει.

Όταν ένας υπουργός Πολιτισμού σφυρίζει αδιάφορα την ώρα που σύσσωμη η βιβλιοαγορά βρίσκεται σε αναβρασμό με την κουβέντα  που ξεκίνησε από το υπουργείο Ανάπτυξης (με το σκεπτικό και τις πρακτικές που ευαγγελίζεται η πρόσφατη μελέτη του ΟΟΣΑ) για την κατάργηση της ενιαίας τιμής στο βιβλίο.

Τότε είναι σαφές ότι αυτός ο υπουργός πολιτισμού δεν ενδιαφέρεται για την επιβίωση και την προώθηση του βιβλίου και του  πολιτισμού γενικότερα αλλά πώς θα βγει ο ίδιος ατσαλάκωτος από την όλη έκβαση μειώνοντας τους κραδασμούς και τις εντάσεις.
Λαμπρόπουλος Νίκος
μέλος ΔΣ ΕΚΕΒΙ

Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014

Με ανακοινώσεις τους αντιδρούν στην σχεδιαζόμενη κατάργηση του ΕΚΕΒΙ το Διοικητικό του Συμβούλιο και το Σωματείο Εργαζομένων


Λιτή, ευπρεπής και λιγότερο αιχμηρή απ' ότι πολλοί ήθελαν, η σημερινή ανακοίνωση του ΔΣ του ΕΚΕΒΙ, έχει πιστεύω ιδιαίτερη αξία αν διαβαστεί με ιδιαίτερη προσοχή – και φαντάζομαι ότι αυτό θα γίνει – από τους κατά κύριο λόγο αποδέκτες δηλ. το υπουργείο Πολιτισμού και όποιο ακόμα κυβερνητικό όργανο έχει εμπλακεί στην τερατώδη απόφαση να συγχωνεύσουν ένα ζωντανό φορέα πολιτισμού με έμπειρο και “ετοιμοπόλεμο” προσωπικό, με ελάχιστα έξοδα προϋπολογισμού - που κι αυτά δεν του τα δίνουν προκειμένου να μαραζώσει από την οικονομική στέρηση – με έναν άλλο οργανισμό που η ίδια πολιτική τους έχει προ πολλού στραγγαλίσει.
Και έχει αξία αυτή η ανακοίνωση γιατί δίχως να φωνάζει, τονίζει κάποια ουσιαστικά πράγματα.
 1. Το ΔΣ παρά τις δυσμενέστατες συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργεί εξ αιτίας της κυβερνητικής απραξίας που υποτίθεται ότι προΐσταται, προβάλλει την διαμαρτυρία του και  ΔΕΝ ΑΥΤΟΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ όπως θα βόλευε πιθανότητα όσους απεργάζονται την αναίμακτη και χωρίς προσωπικό κόστος διάλυσή του.
 2. Συνεχίζει τη δράση του αξιοποιώντας όσο δυναμικό έχει απομείνει ώστε να μην τιναχτούν στον αέρα τα δύο χρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ (έκθεση Θεσ/νίκης και Φιλαναγνωσία) η ματαίωση των οποίων εκτός από το βαρύ πλήγμα που θα επιφέρει στην υπόθεση του βιβλίου θα εκθέσει τη χώρα μας σε διεθνές επίπεδο.
 3. Προτείνει διέξοδο στην κυβέρνηση ακόμα και στην περίπτωση που προχωρήσει στην διάλυση,κατάργηση, συγχώνευση απορρόφηση ή όποια άλλη λέξη χρησιμοποιήσει για να κλείσει το κεφάλαιο ΕΚΕΒΙ και έχει πραγματικά την πρόθεση να βοηθήσει στην υπόθεση του βιβλίου και του πολιτισμού. “Να διατηρήσει τις λειτουργικές δομές του ΕΚΕΒΙ με την αναγκαία τεχνογνωσία”
Κοινός παρανομαστής της δεύτερης και τρίτης επισήμανσης .
Κρατείστε το άρτια καταρτισμένο προσωπικό. Πληρώστε του τα οφειλόμενα και δώστε κίνητρο να τρέξουν και πάλι τα προγράμματα στους ρυθμούς που πρέπει.
Αξιοποιείστε το προσωπικό του ΕΚΕΒΙ που έχει αποδείξει στα πολύ δύσκολα ότι διαθέτει την αναγκαία τεχνογνωσία και υποδομή.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Το Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου εύχεται και ελπίζει ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων του στο Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού θα αποβεί προς όφελος της διάδοσης του ελληνικού πολιτισμού και της άσκησης εποικοδομητικής πολιτικής για το ελληνικό βιβλίο.

Ανεξάρτητα της διαφωνίας ως προς τη μεταφορά των παραπάνω αρμοδιοτήτων του ΕΚΕΒΙ στο ΙΕΠ είναι κατεπείγουσα ανάγκη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού να προβεί άμεσα στα ακόλουθα:

1)    Να χορηγήσει ως ελάχιστη καταβολή το ποσόν των 150.000€ ώστε να καλυφθούν οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΕΚΕΒΙ για να μπορέσει να λειτουργήσει στοιχειωδώς και ως προς την υλοποίηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ (Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης και Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας).

2)    Να εξασφαλίσει το μέλλον των λειτουργικών δομών του ΕΚΕΒΙ που διαθέτει την αναγκαία τεχνογνωσία για να υλοποιεί τις όποιες πολιτικές βιβλίου και της διαχείρισης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ που βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο υλοποίησής τους.

Μόνον κατ΄αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να υπάρξει ουσιαστική, επιτυχής και αποτελεσματική μεταφορά αρμοδιοτήτων και δράσεων που άπαντες πιστοποιούν  ότι υλοποιούνται μέχρι στιγμής άριστα.
 Το Δ.Σ.


Κείμενο του Σωματείου Εργαζομένων στο ΕΚΕΒΙ


Σχετικά με το ΕΚΕΒΙ και την προωθούμενη κατάργησή του από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Γενικό σχόλιο
Το ΕΚΕΒΙ καταργείται χωρίς ποτέ και κανείς να έχει υποστηρίξει
• Ότι δεν χρειάζονται οι υπηρεσίες που παρέχει (αντίθετα το συντριπτικό ποσοστό όσων ασχολούνται με τον χώρο του βιβλίου έχει αναγνωρίσει με κάθε αφορμή, και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα με τα προβλήματα που έχουν ανακύψει, πως το ΕΚΕΒΙ αποτελεί έναν πολύ σημαντικό φορέα που υποστηρίζει, αναδεικνύει και ενθαρρύνει την ελληνική βιβλιοπαραγωγή και την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας στη χώρα μας)
• Ότι ως φορέας δεν ανταποκρίνονταν στις υποχρεώσεις του (όπως και προηγουμένως, με την προσθήκη της γενικότερης συμπαράστασης που εκδηλώθηκε όταν για πρώτη φορά πέρυσι ο τότε υπουργός (κ. Τζαβάρας) ανακοίνωσε την πρόθεσή του να το κλείσει εξ αφορμής ενός ήσσονος σημασίας θέματος που, πάντως, δεν αφορούσε τη λειτουργία του ΕΚΕΒΙ)
• Ότι οι εργαζόμενοί του δεν γνωρίζουν τη δουλειά τους (απεναντίας, από όλους του επαγγελματίες του χώρου [εκδότες, βιβλιοπώλες, λέσχες ανάγνωσης κλπ] έχει αναγνωριστεί το επίπεδο επαγγελματικής επάρκειας και ανταπόκρισης)
• Ότι είναι γεμάτο από δημοσίους υπαλλήλους που έχουν βολευτεί και «ζεσταίνουν τις καρέκλες τους» (κατά την ορολογία της μόδας) (ίσα-ίσα: από τους περίπου τριάντα εργαζομένους οι 28 απασχολούνται για πολλά χρόνια με μπλοκάκι και μικρές, αλλεπάλληλες συμβάσεις έργου, οι δύο απασχολούνται με καθεστώς σύμβασης αορίστου χρόνου και λοιπά)
• Ότι είναι ένας ακριβός και πολυτελής οργανισμός (είναι εύκολο να διαπιστωθεί ότι κάθε άλλο παρά κάτι τέτοιο ισχύει. To EKEBI κοστίζει ελάχιστα στο δημόσιο. Μόλις το 2% των επιχορηγήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού σε ΝΠΙΔ ενώ έχει διαχειριστική επάρκεια και υλοποιεί δύο προγράμματα ΕΣΠΑ).

Άρα; Γιατί θέλουν να κλείσουν το ΕΚΕΒΙ; Μόνο για να συμπληρωθεί ο αριθμός των εργαζομένων που πρέπει να απολυθούν; Σε ποια λογική μπορεί να σταθεί κάτι τέτοιο;

Απόδειξη του επαγγελματισμού και της συνέπειας των εργαζομένων του ΕΚΕΒΙ είναι και το γεγονός ότι τον τελευταίο χρόνο, όντας ξεχασμένοι από το Υπουργείο και απλήρωτοι επί επτάμηνο, συνεχίζουμε, στο μέτρο του δυνατού, να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στον χώρο του βιβλίου.

Οι απόψεις μας
Εμείς, ως εργαζόμενοι, θεωρούμε ακατανόητο να μην εισακούονται από την Κυβέρνηση οι δραματικές εκκλήσεις όχι οι δικές μας, αλλά του ΔΣ του ΕΚΕΒΙ που έχει τοποθετηθεί από την ίδια την Κυβέρνηση. Εκκλήσεις για τη σωτηρία του ΕΚΕΒΙ, για τον σημαντικό ρόλο που παίζει στον δύσκολο χώρο του βιβλίου. Εκκλήσεις, επίσης, για τους εργαζόμενους του ΕΚΕΒΙ, των οποίων την εξειδίκευση και τον επαγγελματισμό επικαλείται σε κάθε δημόσια παρέμβασή του (είτε προς την κοινωνία, είτε προς τον αρμόδιο Υπουργό).
Για τον λόγο αυτό θα θέλαμε να κληθεί στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής το ΔΣ του ΕΚΕΒΙ, για να περιγράψει την κατάσταση: το αντικείμενο, το εύρος των δράσεων, την αποδοχή του έργου του, την επάρκεια των εργαζομένων κλπ.
Το αντικείμενο του ΕΚΕΒΙ (βιβλίο) είναι (και πρέπει να παραμείνει) αυτοτελές και ανεξάρτητο από άλλες εκφάνσεις της πολιτιστικής παραγωγής στη χώρα μας.

Οι προτάσεις
Θέλουμε να παραμείνει σε λειτουργία το ΕΚΕΒΙ, προφανώς με την αναγκαία αναβάθμιση, περιορισμό των προβλημάτων κλπ, και γι’ αυτό συνεχίζουμε να προσπαθούμε…
Αν, παρ’ όλα αυτά, ψηφιστεί η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στο ΕΙΠ θεωρούμε εκ των ων ουκ άνευ τη μετακίνηση των εργαζομένων που γνωρίζουν το αντικείμενο και τον χώρο και που μπορούν να εγγυηθούν την πλέον αξιόπιστη συνέχιση του έργου του ΕΚΕΒΙ στις νέες συνθήκες.

Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Τρικυμία στον χώρο του βιβλίου για την Ενιαία Τιμή


Οι φορείς του βιβλίου έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου και σκιαγράφησαν με ακρίβεια τις "καταστροφικές" για τη διακίνηση των ιδεών, τον εκδοτικό πλουραλισμό, αλλά και την ύπαρξη των μικρών βιβλιοπωλείων, συνέπειες από την κατάργηση της Ενιαίας Τιμής Βιβλίου

Συναγερμός έχει σημάνει στον χώρο του βιβλίου μπροστά στο ενδεχόμενο κατάργησης της Ενιαίας Τιμής Βιβλίου που δρομολογεί η κυβέρνηση μέσω του υπουργείου Ανάπτυξης. Η μελέτη του ΟΟΣΑ με την οποία προτείνεται η κατάργηση του νόμου της Ενιαίας Τιμής με βασικό στόχο την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς του βιβλίου, με το γνωστό φιλελεύθερο πρόσχημα της άρσης των στρεβλώσεων στον ανταγωνισμό που πιέζουν τις τιμές, βρίσκεται ήδη στα γραφεία των υπουργείων Ανάπτυξης και Πολιτισμού για μελέτη και αξιολόγηση και έχει διαβιβαστεί στη Βουλή.

Θορυβημένοι, αλλά ενωμένοι, όπως και στη διαβούλευση που είχε πραγματοποιήσει πέρσι ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την κατάργηση του ΕΚΕΒΙ, οι φορείς του βιβλίου έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου και σκιαγράφησαν με ακρίβεια τις "καταστροφικές" για τη διακίνηση των ιδεών, τον εκδοτικό πλουραλισμό, αλλά και την ύπαρξη των μικρών βιβλιοπωλείων, συνέπειες από την κατάργηση του νόμου, ενώ αντέκρουσαν τα "έωλα επιχειρήματα της έκθεσης του ΟΣΣΑ".

Συγγραφείς, εκδότες, βιβλιοπώλες, μεταφραστές, έδωσαν το παρών στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου. Άνθρωποι του βιβλίου ανεξαρτήτως πολιτικής και ιδεολογικής τοποθέτησης ένωσαν τη φωνή τους εναντίον της κατάργησης και ζήτησαν μετ' επιτάσεως να τοποθετηθεί για το θέμα το υπουργείο Πολιτισμού. Ο συγγραφέας μάλιστα Θανάσης Χειμωνάς με την ιδιότητα του τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι "παρ' ότι είμαστε το κόμμα της συγκυβέρνησης και έχω κάνει προσπάθειες να μιλήσω με τον Πάνο Παναγιωτόπουλο από την ανάληψη των καθηκόντων του, δεν έχει καταστεί δυνατόν ως τώρα. Περιμένουμε απαντήσεις".

Οι πρόεδροι των τριών σωματείων εκδοτών, ο Θανάσης Ψυχογιός της ΕΝΕΛΒΙ, ο Κώστας Παπαδόπουλος του ΣΕΒΑ, ο Γιώργος Νίκας του ΣΕΚΒ, αλλά και ο Νίκος Σταθάτος, πρόεδρος της ΠΟΕΒ και η Γενική Γραμματέας της Εταιρείας Συγγραφέων Αγγελική Στρατηγοπούλου αναφέρθηκαν στην προστασία που προσφέρει η Ενιαία Τιμή στον πλουραλισμό και την πολυφωνία των ιδεών, "εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα έκδοσης, κυκλοφορίας και προώθησης όχι μόνο ευπώλητων βιβλίων αλλά και έργων πρωτοεμφανιζόμενων συγγραφέων, Ελλήνων και ξένων, των ποιοτικών και ειδικών βιβλίων".

Ο κ. Ψυχογιός αναφέρθηκε στη διεθνή πρακτική, όπου από τις 34 χώρες - μέλη του ΟΟΣΑ, που προτείνει την κατάργηση της Ενιαίας Τιμής, συμπεριλαμβανομένων της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, μόνο 13 έχουν απελευθερωμένη την αγορά του βιβλίου, και επισήμανε ότι η κατάργηση της Ενιαίας Τιμής θα έχει ως επακόλουθο τη μείωση των βιβλιοπωλείων και την ανάδειξη των αλυσίδων, των σούπερ μάρκετ και των πολυκαταστημάτων σε σημεία πώλησης βιβλίων και τον περιορισμό της εκδοτικής παραγωγής στα ευπώλητα. Αντικρούοντας το επιχείρημα της μείωσης τιμής του βιβλίου επισήμανε ότι δεν θα επιτευχθεί μείωση των τιμών αφού "οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ και πολυκαταστημάτων, προκειμένου να προσφέρουν τα ευπώλητα στις χαμηλότερες τιμές, 'θα εκβιάσουν' τους εκδότες για εκπτώσεις και εκείνοι, για να μη χάσουν την υπάρχουσα κερδοφορία τους, θα αυξήσουν πολύ τις ονομαστικές τιμές των βιβλίων για να μπορέσουν να προσφέρουν υψηλότατες εκπτώσεις".

Συνηγορώντας ο Γιώργος Νίκας επισήμανε ότι "αρχικά μπορεί να μειωθεί η τιμή, στο πλαίσιο μιας επεκτατικής πολιτικής των αλυσίδων, όμως αυτό δεν θα κρατήσει πολύ, όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία η τιμή του βιβλίου θα αυξηθεί πολύ. Ας μας εξηγήσει το υπουργείο Ανάπτυξης πόσο θα κοστίζει τότε το βιβλίο στη Νάξο και την Πρέβεζα". Ο Κώστας Παπαδόπουλος επισήμανε ότι "η προστασία της τιμής πώλησης του βιβλίου δεν αποτρέπει την ανάπτυξη" χαρακτηρίζοντας έωλα τα επιχειρήματα της έκθεσης ΟΟΣΑ που φαίνεται να υιοθετεί η κυβέρνηση. Η Αγγελική Στρατηγοπούλου τόνισε ότι βιώνουμε μια "εξελιγμένη, θεωρητικά αναίμακτη, κατάσταση ίδια με εκείνη της καύσης των βιβλίων από τους ναζί, στη σημερινή γερμανοκρατούμενη Ελλάδα", επισημαίνοντας ότι "στην Ελλάδα της κρίσης οι συγγραφείς διώκονται προς το παρόν μόνο οικονομικά, χωρίς να γνωρίζουμε το μέλλον τους", και διερωτώμενη "πόσο θα αντέξει το βιβλιοπωλείο και πώς θα συνεχίσουν να εκδίδονται ποιοτικά βιβλία", ενώ ο Νίκος Σταθάτος επικεντρώθηκε στην απώλεια θέσεων εργασίας στα βιβλιοπωλεία και την ανεργία που θα επιφέρει η κατάργηση της Ενιαίας Τιμής.

Αλλά και συγγραφείς και εκδότες τοποθετήθηκαν, τασσόμενοι υπέρ της Ενιαίας Τιμής, στο πλευρό των φορέων των εκδοτών. Ο Τίτος Πατρίκιος χαρακτήρισε "πολύ δυσάρεστο βήμα προς τα πίσω" την κατάργησή της, ο Πέτρος Τατσόπουλος τη χαρακτήρισε "μοναδικό διαθέσιμο ανάχωμα που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή", ο Χρήστος Χωμενίδης προέτρεψε "να προτάξουμε τα στήθη μας για την Ενιαία Τιμή" αναφερόμενος σε όλους τους επαγγελματίες του κλάδου και ιδιαίτερα "τον μικρό βιβλιοπώλη, ο οποίος έχει ένα μικρό ναό όπου προωθείται το βιβλίο και πρέπει να προστατευτεί". Ο Θανάσης Χειμωνάς χαρακτήρισε "φάρους λογοτεχνίας σε δύσκολες περιοχές" τα βιβλιοπωλεία και για τους λογοτέχνες τόνισε ότι "θα αναγκαστούμε να μπολιάζουμε τα βιβλία μας με στοιχεία εμπορικότητας και να αντιμετωπίζουμε τη λογοτεχνία ως χόμπι". Οι συγγραφείς αναφέρθηκαν επίσης στην "κουλτούρα του τζάμπα" που "μαστίζει" τον κλάδο τους.

Μοναδικός υπέρμαχος της κατάργησης της Ενιαίας Τιμής εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης της "Πρωτοπορίας" Βαγγέλης Τρικεριώτης, υποστηρίζοντας ότι "τη δυσλειτουργία της διατίμησης θέλει να διατηρήσει ο συνδικαλιστικός κόσμος του βιβλίου με νύχια και με δόντια" και αναφερόμενος σε περιπτώσεις κατά τις οποίες "άλλοι πουλάνε βιβλία την επόμενη χρονιά της έκδοσής τους ως πακέτα με φθηνότερη τιμή τα παζάρια πουλάνε ανατυπώσεις που δεν δηλώνεται η νέα ημερομηνία έκδοσης," υποστήριξε ότι το "καθεστώς αυτό γιγαντώνει την πειρατεία στο Διαδίκτυο" και αναρωτήθηκε "τι θέλουμε, έναν νόμο να προστατεύει τα μικρά βιβλιοπωλεία εις βάρος του καταναλωτή;". Απαντώντας του ο Στέφανος Πατάκης, υπέρμαχος της Ενιαίας Τιμής πριν ακόμα γίνει νόμος, ανέφερε ότι "υπάρχει κατηγορία επαγγελματιών που δεν σέβονται τους νόμους, καταφεύγουν σε κλεψιτυπίες, προσπερνούν την Ενιαία Τιμή πουλώντας φρέσκα βιβλία ως μεταχειρισμένα. Αυτή την πρακτική ακολουθεί ο Βαγγέλης Τρικεριώτης".

Τέλος, ο Νώντας Παπαγεωργίου των εκδόσεων "Μεταίχμιο", επισήμανε ότι "το βασικό ερώτημα είναι αν μιλάμε για άκρατο φιλελευθερισμό και δεν δεχόμαστε την έννοια της προστασίας ή μιλάμε για πολιτισμό όπου η έννοια της προστασίας είναι αυτονόητη" και αναρωτήθηκε: "δεν καταλαβαίνει ο κ. Χατζιδάκης ότι η κατάργηση της Ενιαίας Τιμής υπονομεύει την ίδια την πολιτιστική παραγωγή;". Ο εκδότης Γιώργος Δαρδανός περιγράφοντας τη δεινή κατάσταση που επικρατεί στην αγορά του βιβλίου σήμερα σημείωσε ότι από τα περισσότερα από 2.000 βιβλιοπωλεία που υπήρχαν όταν ο ίδιος ξεκίνησε πριν 50 χρόνια την εκδοτική του δραστηριότητα σήμερα μόνο τα 42 πληρώνουν, ενώ στιγμάτισε τη λογική του ευπώλητου λέγοντας ότι "στη δίνη της κρίσης πουλάμε τη σαβούρα, κατασκευάζουμε διεφθαρμένους αναγνώστες".

Στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, τη συζήτηση της οποίας συντόνισε ο δημοσιογράφος Γιάννης Μπασκόζος, παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων η βουλευτής Αχαΐας του Σύριζα Μαρία Κανελλοπούλου, οι συγγραφείς Μάρω Δούκα, Ρέα Γαλανάκη, Γιάννης Κιουρτσάκης, Φίλιππος Φιλίππου, Θοδωρής Παπαθεοδώρου, Γιώργος Ρωμαίος, Ελένη Τορόση, Μίμης Ανδρουλάκης κ.ά. 

·         Πηγή : Κρημνιώτη Πόλυ 14.01.2014 εφημ. Η ΑΥΓΗ

Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014

Αναζητείται (ακόμη) πολιτική για το βιβλίο


Ερώτηση προς τον υπουργό Πολιτισμού κατέθεσαν στη Βουλή σχετικά με το αβέβαιο μέλλον του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου εννέα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Παναγιωτόπουλος από την αρχή της θητείας του και σε αντίθεση με τον προκάτοχό του διαβεβαίωνε όλους τους ενδιαφερόμενος ότι το ΕΚΕΒΙ θα παραμείνει ανοιχτό. Αρκετούς μήνες αργότερα, ο υπουργός σε συνάντησή του με το διοικητικό συμβούλιο του ΕΚΕΒΙ ομολόγησε ότι ο οργανισμός τελικά θα κλείσει. "Για το 2013 ο προϋπολογισμός για το ΕΚΕΒΙ ανερχόταν στις 850.000 ευρώ εκ των οποίων το Κέντρο έχει εισπράξει μέχρι στιγμής μόνο 210.000 ευρώ. Στον προϋπολογισμό του 2014, προβλέπονται μόλις 300.000 ευρώ για το ΕΚΕΒΙ, που δεν αρκούν σε καμία περίπτωση για τη λειτουργία του καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Οι υπάλληλοι παραμένουν απλήρωτοι από τον Ιούνιο και χωρίς καμία υπαλληλική σχέση με το ΕΚΕΒΙ, παρόλο που ο κ. Τζαβάρας, είχε υποσχεθεί ότι θα απασχοληθούν σε άλλες θέσεις σε συναφείς οργανισμούς είτε και στο υπουργείο".
Αυτή τη στιγμή το ΕΚΕΒΙ υλοποιεί δύο προγράμματα ΕΣΠΑ διπλάσιου προϋπολογισμού από τον δικό του, από τα οποία το ένα, το οποίο αφορά δράσεις για την καλλιέργεια της Φιλαναγνωσίας, παραμένει εδώ και ένα χρόνο πλήρως ανενεργό. Οφείλει, δε, λειτουργικά έξοδα και καταφέρνει να παραμένει ανοιχτό καταφεύγοντας σε «εσωτερικό δανεισμό», με διαρκώς διευρυνόμενα ταμειακά ανοίγματα.

"Ακόμα και αν έχει υπάρξει κακοδιαχείριση", επισημαίνουν στην ερώτησή τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, "ή παραλείψεις που οδήγησαν στην άσκηση κριτικής στο έργο του ΕΚΕΒΙ, για τις οποίες το κύριο μέρος της ευθύνης έχουν οι πολιτικοί προϊστάμενοί του και το υπουργείο που το επόπτευε, δεν μπορεί να μην υπάρχει κρατική μέριμνα για το βιβλίο και δεν γίνεται να καταργηθεί ο μοναδικός φορέας που έχει και την πείρα και τη γνώση για τον χώρο και την πολιτική του βιβλίου". Οι βουλευτές ζητούν από τον υπουργό να τους ενημερώσει "ποιος είναι ο προγραμματισμός του υπουργείου για τα θέματα του βιβλίου, εάν θα συνεχιστεί η λειτουργία του ΕΚΕΒΙ και η χρηματοδότησή του, εάν το υπουργείο θα προχωρήσει στην τοποθέτηση διευθυντή στο ΕΚΕΒΙ, και εάν θα εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΚΕΒΙ που απεστάλη στο υπουργείο στις 17.12.2012".
πηγή: εφημ. Η ΑΥΓΗ

Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2014

Ο Αι Βασίλης στο βιβλιοπωλείο μας

Ο Αι Βασίλης στο βιβλιοπωλείο μας
Πρόσχαρη, ψαγμένη και με έντονα τα σημάδια της έξαψης, από τη συζήτηση που καθώς φάνηκε είχε προηγηθεί, η τετραμελής παρέα εισέβαλε στο βιβλιοπωλείο μια από τις μέρες των γιορτών. Αθηναίοι που ήρθαν να περάσουν κάποιες μέρες με φίλους στη Λιβαδειά.
Μετά την καλημέρα και τη διαθεσιμότητά μου να βοηθήσω, διστακτικά είπε ο ένας.
Μάλλον δεν θα το έχετε αλλά ας ρωτήσουμε, πού ξέρεις; 
 • Μήπως υπάρχει η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ σε μετάφραση Σκουτερόπουλου;
 • ΕΓΩ: Βεβαίως στα ράφια στο βάθος του βιβλιοπωλείου να σας το φέρω.
  Χαμόγελο ικανοποίησης και μετά...
 • Μήπως και της Ρομιγύ ... δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο ...
 • ΕΓΩ: Υποθέτω θα ζητάτε Ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ έρχεται αμέσως. Ορίστε.
  Το χαμόγελο άρχισε να μεταμορφώνεται και σε έκπληξη.
  Η σειρά της κυρίας από την παρέα να ρωτήσει για ένα σχετικό βιβλίο που έχει γράψει ο Χάνσον.
 • ΕΓΩ: Ναι, ναι απαντώ είναι από τις εκδόσεις Λιβάνη με τίτλο ο Πελοποννησιακός Πόλεμος, πιάστε το, στο ράφι ακριβώς δίπλα σας.
Η ευχαρίστηση φούντωσε, η ψιλοκουβέντα τους συνεχίστηκε για λίγο και στο βιβλιοπωλείο, ώσπου ο πρώτος κύριος με φωνάζει και πάλι.
 • Μπορώ να πληρώσω τώρα και να παραγγείλετε για να το πάρει ο φίλος μου από τη Λιβαδειά, το βιβλίο ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ; (του Croix)
ΕΓΩ: Γιατί να το παραγγείλω αφού υπάρχει εδώ και μάλιστα σε αντίτυπα δύο;
Απίστευτο !!! φώναξε και το μπόι μου πολλαπλασιάστηκε με το απροσδόκητο της έκφρασής του.

Φτάνοντας στο ταμείο εξέφρασαν με ποικιλία σχολίων την ικανοποίηση τους αλλά και την έκπληξη για την πληρότητα του βιβλιοπωλείου.
Τους ευχαρίστησα λέγοντας ότι ασπάζομαι την άποψη του Αντρέ Σιφρίν πως ''Καλό βιβλιοπωλείο δεν είναι μόνο αυτό στο οποίο βρίσκεις ότι ζητάς αλλά αυτό που σου προσφέρει το βιβλίο που δεν ήξερες ότι θέλεις'' και θα μπορούσα κάποια άλλη φορά να τους υποδείξω κι άλλα βιβλία στη θεματική που τους ενδιαφέρει.
Γύρισαν πίσω και ο τέταρτος της παρέας δεν χρειάστηκε και πολλή ώρα για να κάνει απόκτημά του μια από τις υποδείξεις μου Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ του Σταινχάουερ.
Ήταν το γιορτινό μου δώρο όλη αυτή η εξέλιξη και η υπέρτατη ηδονή της ηθικής ικανοποίησης για τα 32 χρόνια ευσυνείδητης δουλειάς στο βιβλιοπωλείο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΦΡΑΣΗ στη Λιβαδειά των 23.000 κατοίκων.
Και δεν μπόρεσα να μη θυμηθώ την αντιμετώπιση των εκδοτών στο ξεκίνημά μου, όταν τους δήλωνα ότι θα δημιουργήσω στη μικρή μας πόλη βιβλιοπωλείο που θα πουλάει μόνο βιβλία. Τότε ... ένα χτύπημα στην πλάτη κι ύστερα ... είναι πολύ ριψοκίνδυνο ... δεν μπορούμε να υποθηκεύσουμε το εμπόρευμά μας ... φιλαράκο λυπούμαστε αλλά ούτε επιταγή ενός μηνός γιατί θα έχεις κλείσει και δε θα προλάβουμε να την εισπράξουμε, μόνο μετρητά!!!


Πώς λοιπόν να μη λέω ότι ο Αι Βασίλης ήρθε και σε μένα φέτος με τη μορφή μιας παρέας πελατών;
Λαμπρόπουλος Νίκος