Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

Με πρωτοκολλημένη ανακοίνωση το ΔΣ του ΕΚΕΒΙ επισημαίνει γι άλλη μια φορά στον Υπουργό Πολιτισμού γιατί είναι αναγκαία η απρόσκοπτη και αυτοδύναμη λειτουργία του                                                                                           
                                                                                           Αθήνα 27 Ιανουαρίου 2014
                                                                                           ΔΜ/λθ/Αρ.Πρωτ.:26395           


Προς τον
Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
Κύριο Παναγιωτόπουλο

Κοινοποίηση: -Διεύθυνση Γραμμάτων
              -κ. Φ. Απέργη, Σύμβουλο Υπουργού

  
Κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια προηγουμένων εγγράφων μας και με πλήρη συναίσθηση των ευθυνών μας μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων μας, το Δ.Σ. του ΕΚΕΒΙ επιθυμεί για μία ακόμη φορά να επισημάνει τα παρακάτω:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

 (α) 11η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (8-11 Μαΐου 2014)

Για την ομαλή και έγκαιρη διεξαγωγή της 11ης διοργάνωσης της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, η οποία έχει ορισθεί για τις 8-11 Μαΐου 2014, κύριες προϋποθέσεις αποτελούν:
α) η βασική διοικητική δομή του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) ως Φορέα Υλοποίησης, η οποία θα λειτουργήσει υποστηρικτικά στις διάφορες ενέργειες υλοποίησης και διαχείρισης του έργου (μηχανισμός λήψης αποφάσεων από το Δ.Σ., νομική, οικονομική, λογιστική και γραμματειακή υποστήριξη).
β) Η στελέχωση της Ομάδας Έργου υλοποίησης του Προγράμματος από έμπειρους εργαζόμενους του ΕΚΕΒΙ, η οποία σύμφωνα με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό και προϋπολογισμό του, αποτελείται κατ’ ελάχιστον από τέσσερις ενεργές συμβάσεις έργου και τρεις αναθέσεις έργου με απόφαση του Προέδρου Δ.Σ. του ΕΚΕΒΙ. Επιπλέον έχουν εγκριθεί από τη Διαχειριστική Αρχή τρεις επιπλέον αναθέσεις τρίμηνης διάρκειας για εμπείρους εργαζόμενους του ΕΚΕΒΙ. Σ΄όλες τις επί δεκαετία οργανώσεις της Έκθεσης συμμετείχε όλο το προσωπικό του ΕΚΕΒΙ κατά τομείς δραστηριότητας.
γ) Τοποθέτηση από πλευράς Δ.Σ. υπεύθυνου ατόμου, ειδικών γνώσεων, με κύριο αντικείμενο την Έκθεση.

Σημειωτέον ότι, έως και σήμερα, έχει κλείσει επιτυχώς ο φάκελος για το έργο ΔΕΒΘ 2013, έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός της επόμενης διοργάνωσης με έγκριση Δ.Σ. του ΕΚΕΒΙ και έχει ολοκληρωθεί η προεργασία για την έναρξη διαδικασιών υλοποίησης του έργου (διενέργεια διαγωνισμών, προσκλήσεις συμμετεχόντων, δημοσιοποίηση του γεγονότος, οργάνωση πολιτιστικού προγράμματος κ.λπ.). Τα χρονικά περιθώρια για την έμπρακτη υλοποίηση είναι πολύ στενά και οποιαδήποτε καθυστέρηση θέτει σε κίνδυνο την ομαλή, έγκαιρη και υψηλού επιπέδου διεξαγωγή της Έκθεσης, μετάθεση της οποίας σ΄άλλη χρονική περίοδο δεν είναι δυνατή για το ίδιο το κύρος της Έκθεσης.

Κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι στην περισυνή 10η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (2013) έλαβαν μέρος 210 εκδότες και 18 ξένες χώρες με ιδιαίτερα περίπτερα και με την παραγωγή ποικίλων εκδηλώσεων (ομιλίες διακεκριμένων ξένων συγγραφέων, συναντήσεις ξένων συγγραφέων με Έλληνες συναδέλφους τους, Μεσογειακό Φεστιβάλ ποίησης κ.λπ.) Το σύνολο των εκδηλώσεων της ΔΕΒΘ ήταν 190. 

(β) Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας

Η εγκεκριμένη διάρκεια του Προγράμματος είναι 3ετής, από τον Μάιο του 2011 έως τον Ιούνιο του 2014. Μέχρι σήμερα, έχει υλοποιηθεί περίπου το 40% του Προγράμματος, ενώ από το σύνολο του προϋπολογισμού του Έργου (3.124.020) δεν έχει μέχρι σήμερα απορροφηθεί το ποσό των 2.112,020 ευρώ. Το Πρόγραμμα έχει μέχρι τούδε εκτελεστεί σε 650 σχολεία, με συμμετοχή 45.000 καθηγητών.

Παρά τα λειτουργικά προβλήματα του ΕΚΕΒΙ από τον Νοέμβριο 2012, τα οποία επηρέασαν την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, το Πρόγραμμα παραμένει σε λειτουργία, ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται στις όποιες οικονομικές και διοικητικές ανάγκες προκύπτουν καλύπτοντας, στο μέτρο του δυνατού, τις υποχρεώσεις του απέναντι στη Διαχειριστική Αρχή.
Ήδη από πλευράς ΕΚΕΒΙ έχει καταρτιστεί η ειδική Επιτροπή Φιλαναγνωσίας υπό την προεδρεία του Ομ. Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Μ. Μερακλή, με μέλη 2 πανεπιστημιακούς ασχολούμενους με το παιδικό βιβλίο, εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας (Σχολικό Σύμβουλο) και εκπρόσωπο των βιβλιοθηκονόμων. 

ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ 

Πρόκειται για το μοναδικό στην Ελλάδα δικτυακό κόμβο για το βιβλίο στον οποίο η καταγραφή των νέων εκδόσεων με πλήρη στοιχεία γίνεται εντός 24 ωρών από την κατάθεσή τους (Στην Εθνική Βιβλιοθήκη η καταγραφή γίνεται μετά από μήνες). Η προσφορά της Βιβλιονέτ έχει αναγνωριστεί από τον επιστημονικό κόσμο της χώρας.

ΥΣΤΑΤΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ  

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να συνεχιστεί η αυτοδύναμη λειτουργία του ΕΚΕΒΙ ώστε με καθολική συνεργασία όλων των παραγόντων του ΕΚΕΒΙ, των εκδοτών, των βιβλιοπωλών, των βιβλιοθηκονόμων να οργανωθεί την ύστατη στιγμή η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης του 2014 για την οποία και σεις ο ίδιος έχετε δεσμευθεί προς την τιμώμενη χώρα.
Να προλάβουμε ώστε να επαναρχίσει αμέσως το Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας στα σχολεία.

Να συνεχιστεί η κανονική λειτουργία της Βιβλιονέτ και να χορηγηθούν τα 30.000€ που από ετών οφείλει η Ελλάδα σε ξένους εκδοτικούς οίκους και μεταφραστές για τις μεταφράσεις έργων Ελλήνων Συγγραφέων (Πρόγραμμα Frasis).

Για τα παραπάνω είναι αναγκαία η συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του ΕΚΕΒΙ με την καταβολή προκαταβολής 250.000€ για την ομαλή μισθοδοσία του προσωπικού και λοιπά λειτουργικά έξοδα.

Με εντολή του Δ.Σ.,

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Νικόλαος Ζωρογιαννίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: