Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

Διεθνής Έκθεση βιβλίου στη Θεσ/νίκη δε γίνεται δίχως τα εξειδικευμένα στελέχη του ΕΚΕΒΙ. Το ΕΚΕΒΙ δεν μπορεί να λειτουργήσει με απλήρωτο προσωπικό. Η σημερινή (20 -2 - 14) επιστολή του Δ.Σ. του ΕΚΕΒΙ προς το Υπουργείο Πολιτισμού.Στη σημερινή του συνεδρίαση (20-2-14) το Δ.Σ. του (υπό κατάργηση)  ΕΚΕΒΙ απάντησε στο  αίτημα που του διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού σχετικά με την προετοιμασία της Διεθνούς Εκθέσεως βιβλίου Θεσ/νίκης και των αναγκαίων διαγωνισμών που πρέπει να διεξαγάγει με την παρακάτω επιστολή.

Αθήνα, 20/02/2014 

Προς το Γραφείο του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Διευθυντή: Κύριο Π. Καρακατσάνη
 
Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,  

Μετά από την ενημέρωση που έγινε προς τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΚΕΒΙ από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Γραμμάτων και μέλος του Δ.Σ. κ. Αθανάσιο Μαράντο, σχετικά με το υπ. Αρ. Πρωτ. 38703/1641/17-2-2014 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Δ.Σ. του ΕΚΕΒΙ με βάση την ήδη διαμορφωμένη κατάσταση αποφάσισε να θέσει υπόψη σας ότι το ΕΚΕΒΙ είναι σε θέση να αναλάβει υπεύθυνα, με το εξειδικευμένο προσωπικό του, τη διοργάνωση της 11ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (8-11 Μαΐου 2014), εφόσον: 

1.       καταβληθούν οι οφειλόμενες αποδοχές στο υπάρχον προσωπικό από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2013,

2.     καταβληθούν στο ίδιο προσωπικό οι αποδοχές από την 1η Ιανουαρίου έως 28η Φεβρουαρίου 2014,

3.     εξασφαλιστεί η περαιτέρω μισθοδοσία του προσωπικού,

4.     καλυφθούν οι βασικές λειτουργικές ανάγκες 

Είμεθα σε θέση να διαβεβαιώσουμε ότι κατ’ αυτό τον τρόπο θα διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του ΕΚΕΒΙ, η οποία περιλαμβάνει επίσης τη λειτουργία του προγράμματος «Φιλαναγνωσία» (ΕΣΠΑ), για την οποία έχει συντελεστεί η σχετική προεργασία, καθώς και την κανονική λειτουργία της ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ, για την μη λειτουργία της οποίας υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες εκ μέρους των εκδοτών και βιβλιοπωλών της Ελλάδας.  

Για την υλοποίηση των παραπάνω είναι αναγκαία προϋπόθεση η άμεση διάθεση τουλάχιστον 500.000 ευρώ. 

Επισυνάπτεται κατάλογος Επιτροπών για την οργανωτική κάλυψη της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 

Τα παριστάμενα μέλη του Δ.Σ. του ΕΚΕΒΙ: 

Ο Πρόεδρος,

Νικόλαος Ζωρογιαννίδης
 

Ο Αντιπρόεδρος,

Διονύσιος Μαγκλιβέρας

 
Τα μέλη: 

Αθανάσιος Μαράντος 

Χριστίνα Κυριακοπούλου 

Γιώργος Ψύχαλος 

Νικόλαος Λαμπρόπουλος

Γιολάντα Πατεράκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: