Κυριακή, 18 Μαΐου 2008

ΛΕΞΙΚΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Έπειτα από 19 χρόνια αφοσίωσης, μελέτης και σκληρής δουλειάς με έναν κύκλο συνεργατών που ξεπερνάει τους εκατό.

Πρόκειται για ένα έργο των εκδόσεων ΠΑΤΑΚΗ με 2.504 σελίδες και 106 συντάκτες, το οποίο φιλοδοξεί, σε μια επίτομη, χρηστική αλλά και έγκυρη έκδοση, να αποτελέσει ένα βασικό βιβλίο αναφοράς για το φοιτητή, το φιλόλογο, τον ερευνητή, το μαθητή και κάθε μελετητή της νεοελληνικής λογοτεχνίας, ενώ με την έγκυρη και ενημερωμένη βιβλιογραφία που ακολουθεί κάθε λήμμα σκοπεύει να δώσει το έναυσμα για περαιτέρω μελέτη και έρευνα στο χώρο.

Μέσα στις 2.504 σελίδες του παρουσιάζονται μεθοδικά τα περισσότερα σχετικά θέματα που ενδιαφέρουν το σημερινό φιλέρευνο αναγνώστη, όπως και τους διδάσκοντες ή τους σπουδαστές των φιλολογικών κατευθύνσεων οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας. Αλλά, επίσης, ένα σημαντικό αριθμό διδασκόντων και σπουδαστών άλλων επιστημονικών τομέων και κατευθύνσεων, λαμβανομένου υπόψη ότι τα λήμματα του Λεξικού και οι κάθε είδους πληροφορίες τους δεν περιορίζονται στενά στο λογοτεχνικό πεδίο, και βέβαια δεν είναι γραμμένα έτσι ώστε να προσφέρουν γνώσεις αποκλειστικά και μόνο γραμματολογικές.
Πυρήνας τους είναι ασφαλώς τα είδη του ελληνικού λογοτεχνικού λόγου, η θεματική, μορφική και γλωσσική τους εξέλιξη απο τον 12ο περίπου αιωνα ως τις μέρες μας, και σε τούτο ακολουθούν λίγο ως πολύ τα χρονικά όρια που έχουν ήδη προταθεί, τεθεί και έχουν γίνει αποδεκτά από τις εγκυρότερες ιστορίες της ελληνικής λογοτεχνίας. Όμως, πέρα από εκεί, η περιμετρική των εν λόγω λημμάτων όσο και οι πλούσιες συγκριτικές αναφορές τους εισχωρούν σε τομείς έρευνας και σε επιστημονικά πεδία που δεν είναι του φιλολογικού και μόνο κύκλου. Κάτι που ίσως δεν ήταν στις αρχικές προθέσεις των συντακτών και των υπεύθυνων έκδοσης του Λεξικού Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, αλλά που αποδείχθηκε στην πράξη αναγκαίο, και μάλιστα πολύ γρήγορα, καθώς οι σύγχρονες ζητήσεις στην ιστορία, στη φιλοσοφία, στην αισθητική, στην κοινωνιολογία, ακόμα και στα μαθηματικά, στην ψυχολογία, στη φυσική και στη βιολογία, πολύ συχνά είναι αλληλένδετες.
Εκδόσεις Πατάκη
Τιμή 100,00 €

Δεν υπάρχουν σχόλια: