Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012

Evpedia©. Μία μέθοδος που υποστηρίζει μία παιδεία που γίνεται ευ (αγαθή, πολύπλευρη και διαρκής) άρα γίνεται Eυπαιδεία, η οποία ως πολυδιάστατη δεν έχει πεπερασμένα όρια.

¤ Evpedia©

Μια ευρεία περίληψη από την πρώτη διεθνή παρουσίαση της Evpedia μεθόδου από τον Γεώργιο Γάκη στο Επιμελητήριο της Λιβαδειάς 16-5-12

Η διαρκής και απόλυτη θήρευση υλικών αγαθών ως αυτοσκοπός, δηλαδή αυτό που λέει ο Διογένης ο Κυνικός, πως οι άνθρωποι μοχθούν για να αποκτήσουν άχρηστα πράγματα όχι όμως την αρετή, εξ’ ατομικεύει τον άνθρωπο, αφού κανείς ασφαλώς δεν αγωνίζεται για να πλουτήσει ο άλλος.

Η «Αριστοτελική» λοιπόν «Ευδαιμονία», η οποία παραλαμβάνεται ως πνευματικό άλλοθι από τον Δυτικό πολιτισμό, μετασχηματίζεται με «πονηριά» κατά την  εξελικτική διαδικασία της Ιστορίας, σε «Οικονομική Ευδαιμονία», που ευαγγελίζεται την ανάπτυξη, την πρόοδο και την ευημερία του σύγχρονου ανθρώπου, είναι όμως έτσι τα πράγματα;

Ο Αριστοτέλης θεωρούσε πως «ο άνθρωπος είναι εκ φύσεως ον κοινωνικό», όταν όμως γίνεται υπέρτατος αυτοσκοπός ο πλούτος, το  Άτομο - «Ιδιώτης» περιθωριοποιεί το Πρόσωπο - «Πολίτης».

Η πρόσφατη οικονομική κρίση απέδειξε πως τα «μεγαλεπήβολα» αναπτυξιακά πλάνα, τα  brand names με το «τεράστιο ειδικό βάρος», η «ενδελεχής» ανάλυση των  μετοχών των εταιρειών, ο χρηματιστηριακός «πυρετός», και η πληθώρα «ειδικών» επί των χρηματαγορών, δεν αποτελούν από μόνα τους ικανά και αναγκαία εχέγγυα για την υγιή πορεία των επιχειρήσεων και της κοινωνίας.

Οι «γκουρού – αυθεντίες» απεδείχθησαν τελικά πλήρως ανεπαρκείς, αφού η μία κρίση διαδέχεται την άλλη.

Ακούμε λοιπόν και μαθαίνουμε για Cds, για Cacs, για PSI, για Spreads Δεκαετούς Ομολόγου, για τοξικά προϊόντα, για εύκολο πλουτισμό, και ξεχνάμε συνεχώς έννοιες όπως, υγιής ανταγωνισμός, ανάπτυξη, αλληλεγγύη, ανθρώπινες σχέσεις, χαρά της δημιουργίας, ικανοποίηση του επιχειρήν, σεβασμός στη Φύση, στην Πολιτεία, στην Επιχείρηση, στον Άνθρωπο.   

Η οικονομία (με την ευρύτερη έννοιά της), αλλά και όλες οι εμπλεκόμενες συνιστώσες, ίσως ήρθε η ώρα λοιπόν, να αποκτήσουν «αξιακά» όρια στον δρόμο για την ανάπτυξη τους, αναθεωρώντας την έως σήμερα στάση τους, με αναγνώριση πλέον του Ανθρώπου όχι ως Πόρο, αλλά ως Προσωπικότητα.

Έτσι λοιπόν με αυτό το ερέθισμα ξεκίνησε να δημιουργείται μία νέα μέθοδος ανάπτυξης προσώπων (τόσο σε επαγγελματικό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο), η Evpedia©, που διαφοροποιείται από άλλες, αφού δεν βασίζεται μόνο στην απόκτηση δεξιοτήτων με τη χρήση τεχνικών και δεν έχει σκοπό την apriori αποδοχή κεκτημένης γνώσης. Απευθύνεται σε μεμονωμένα άτομα, ομάδες ατόμων, ιδιοκτήτες, στελέχη και υπαλλήλους επιχειρήσεων, που επιθυμούν να αναπτυχθούν τόσο σε προσωπικό επίπεδο, όσο και σε επαγγελματικό και να αναπτύξουν άλλους με τη σειρά τους, αναβαθμίζοντας τις επιχειρήσεις στις οποίες είναι λειτουργοί.

Μία μέθοδος που υποστηρίζει μία παιδεία που γίνεται ευ (αγαθή, πολύπλευρη και διαρκής) άρα γίνεται Eυπαιδεία, η οποία ως πολυδιάστατη δεν έχει πεπερασμένα όρια.

Ξεκινάει απ΄ τη στιγμή που κάποιος αποφασίσει συνειδητά να την ακολουθήσει, και συνεχίζει δια παντώς.

Δεν παύει όμως να εμπεριέχει συγκεκριμένους στόχους, μεθοδολογία με δομή, ενότητες και συγκεκριμένο τρόπο ανάπτυξης. 

Στόχοι της Evpedia©

Τελικά όμως ποιοι είναι οι στόχοι της Evpedia©; 

*     Η συνειδητή υιοθέτηση αξιών, ως παράγοντα που επηρεάζει την σκέψη και την πρακτική του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και των ίδιων των επιχειρήσεων. 

*     Η προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη προσώπων, στελεχών και υπαλλήλων, μέσω της ποιοτικής αναβάθμισής τους. 

*     Η ενθάρρυνση του «παρωθούμενου» και του «παρωθούντος». 

*     Η ανάπτυξη του προσώπου και της ομάδας μέσω της ομαδικότητας. 

*     Η βελτίωση του κλίματος μέσα στην επιχείρηση  

*     Ο από κοινού καθορισμός και η επίτευξη στόχων.

*     Η ανάδειξη προσωπικοτήτων, στελεχών, επαγγελματιών . 

*     Η διαπίστωση επιλογών και η αναγνώριση ευκαιριών. 

*     Η ικανοποίηση των Επιχειρήσεων, των στελεχών και των υπαλλήλων για τον καθημερινό τρόπο εργασίας αλλά και για την επίτευξη των στόχων. 

*     Η διαχρονική ισχύς όλων των παραπάνω.
 

Η πρακτική προσέγγιση της μεθόδου, συμπεριλαμβάνεται σε ένα σύστημα με την ονομασία :

¤  PoHoIoVoOoSo project©

Discover Evpedia in Classical Values

Path of Hellenic Individuals Values Of Spirit

(Το Μονοπάτι των Ξεχωριστών Αξιών Του Ελληνικού Πνεύματος)

Επιτυγχάνει, με συνεχή συζήτηση, παρώθηση, ανάπτυξη, με τη χρήση επαγγελματικών παιχνιδιών, με τεχνικές πνευματικής εγρήγορσης, με παιχνίδια ρόλων, αναλύοντας συγκεκριμένες μελέτες περιπτώσεων, πολύ συχνά εκτός γραφείου ή κλειστών χώρων, για παράδειγμα στην ύπαιθρο, εναρμονίζοντας στη σύγχρονη επιχείρηση, τα οφέλη της Περιπατητικής του Αριστοτέλη, της Φυσιογνωμικής και της Απολογιστικής του Πυθαγόρα, της Μαιευτικής του Σωκράτη, αλλά και άλλων σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών.

(ξέρετε πόσο καλύτερα αποτελέσματα θα είχαν οι υπεύθυνοι προσωπικού, αν έκαναν τις συνεντεύξεις για προσλήψεις ή αναβαθμίσεις υπαλλήλων τους, περπατώντας χαλαρά στον Εθνικό Κήπο ή για τη Λιβαδειά στην Κρύα, χρησιμοποιώντας τεχνικές σαν τη Φυσιογνωμική του Πυθαγόρα, και όχι μέσα στα γραφεία τους ;)   

Η μέθοδος τελικά εφαρμόζεται με συγκεκριμένο, αλλά όχι τυποποιημένο τρόπο, αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης, αλλά και έχοντας κατά νου, ότι κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός και δεν είναι ορθό να εφαρμόζονται συνταγές ομαδικού τύπου. 

Γεώργιος Κ. Γάκης

BSc, M.B.A.

Υποψήφιος Διδάκτορας AZTECA UNIVERSITY

Δεν υπάρχουν σχόλια: